3ª JORNADA INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DELS SISTEMES GROECOLÒGICS. RESULTATS 2019
FERRAMENTES PER A LA MILLORA DEL CONTROL BIOLÒGIC I L’ECONOMIA CIRCULAR

jornada-resultats-2019-convenis

PROGRAMA
9:00 h. Presentació de la Jornada. Honorable Sra. Mireia Mollà Herrera, consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,.
9:15 h. Ponència “La transició ecològica en el camp. Reptes i oportunitats enfront de l’emergència climàtica” Manuel González de Molina (Catedràtic Història Contemporània – Universitat Pablo de Olavide de Sevilla)
9:45 h. Conveni “Estratègies agroecològiques per al maneig de la biodiversitat e implementació de la transferència i demostració d’aquest tipus de models a la agricultura ecològica valenciana” (Universitat Politècnica de València)
• Estudi sobre l’existència de feromones i cairomones en la comunicació de la vespeta de l’ametller (Eurytoma amigdali). Sandra Vacas (IAM, Centre d’Ecologia i Química Agrícola, Universitat Politècnica de València)
• Seguiment i control de Delottococcus aberiae mitjançant feromona. Vicente Navarro (IAM-CEQA, UPV)
• Estratègies agroecològiques per a la gestió de plagues en fruiters de producció ecològica. Rosa Vercher (IAM, Universitat Politècnica de València)
• Maneig ecològic de plagues hortícoles. Control biològic per conservació. Rafael Laborda (Universitat Politècnica de València)
• Comportament i danys de la vespeta de l’ametller (Eurytoma amigdali) en la Comunitat Valenciana. Eugenia Rodrigo (IAM, Universitat Politècnica de València)
Presenta: Alfons Domínguez (Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia, CA, DR, EC i TE)
11:30 h. Pausa café
12:00 h. Conveni “Investigació i experimentació en compostatge” (Universitat Miguel Hernández)
• La calculadora com a ferramenta d’ajuda per al compostatge agrari. Raúl Moral (Universitat Miguel Hernández)
• Característiques agronòmiques del producte final. Raúl Moral (Universitat Miguel Hernández)
Presenta: Josep Roselló (Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia, CA, DR, EC i TE)