ELS REPTES DE LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA JORNADA DE TREBALL I REFLEXIÓ

PRESENTACIÓ
La jornada pretén ser un punt de trobada entre membres de la comunitat universitària que treballen en les temàtiques actuals de la ciutat contemporània. Aspira a encetar un diàleg per a posar en comú les diverses perspectives i línies de treball, així com les preocupacions compartides.
La jornada posa en valor dos elements fonamentals dels estudis urbans contemporànis. La interdisciplinarietat com a aproximació imprescindible a una realitat tan complexa, dinàmica i diversa com la de les ciutats actuals i el diàleg com a element fonamental en la construcció de coneixement transformador.
Objectius
 Reflexionar críticament sobre els reptes de la planificació i gestió urbana de la ciutat i la forma específica que adopten al nostre territori.
 Debatre quin es el paper específic que la universitat pot assolir davant d’a-quests reptes urbans.
ORGANITZACIÓ
Responsables:
Josep Lluis Miralles.
Departament d’Urbanisme
Jordi Peris Blanes.
Departament de Projectes / INGENIO
Dia i lloc de realització:
Dimarts 3 de juliol de 2018. Aula F1.
Escola de Camins (ETSICCP). Edifici 4Q.
Esquema i horari de la jornada:
 09:45-10:00. Presentació de la jornada
 10:00-11:30. Els reptes de la ciutat con-temporània
 11:30-12:00. Café
 12:00-13:30. La universitat davant dels reptes urbans
 13:30-13:45. Cloenda
Inscripcions:
Les inscripcions son gratuïtes i es formalit-zaran a www.cfp.upv.es.
TEMÀTIQUES A TRACTAR
La ciutat sostenible / El dret a la ciutat / Ciutat i gènere / Ciutat intel·ligent / Gentrificació i turistificació / Mobilitat sostenible / Canvi climàtic, medi ambient i metabolisme urbà / Espai públic / Alimentació sostenible i comerç de proximitat / Horta i ciutat / Innovació social / Diversitat, inclusió i justícia social / Participació ciutadana / Ciutats i transició energética / Transparència i govern obert / Aigua i territori / … i altres temes oberts als participants.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *